იარაღის გამოცდა

აპლიკაციაში შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ბილეთი თავის სავარაუდო პასუხებით და მონიშნული სწორი პასუხით. ასევე შეგიძლიათ გაიაროთ გამოცდა რომელიც შედგება 20 კითხვისგან, კითხვები ყოველ შესვლაზე სხვადასხვაა, ასევე იცვლება პასუხების თანმიმდევრობაც.

პროექტის ინფორმაცია

პროექტის ტიპი

აპლიკაცია

პროექტის შესრულების თარიღი

5 October 2020