gmtcarrent.com - მანქანების გაქირავების სერვისი

gmtcarrent.com არის მანქანების გაქირავების პლატფორმა. ვებ-გვერდზე ჩაშენებულია მანქანის დაჯავშნის ფუნქციონალი.

კომპანია უნიკოდის მიერ ვებ-გვერდისთვის შეიქმნა ვებ-გვერდის ძრავი და მართვის პანელი. ვებ-გვერდი დაწერილია laravel-ზე.

 

პროექტის ინფორმაცია

პროექტის ტიპი

ვებ-გვერდი

პროექტის შესრულების თარიღი

27 August 2020