blitz.ge - სპორტული სიახლეების ვებ პორტალი

blitz.ge არის სპორტული სიახლეების ვებ პორტალი, რომელიც აერთიანებს ოთხი გუნდის ფანკლუბების გვერდებს. 

კომპანია უნიკოდის მიერ ვებ-გვერდისთვის შეიქმნა ვებ-გვერდის FRONT-END, ძრავი და მართვის პანელი. ვებ-გვერდი დაწერილია laravel-ზე. დღემდე მიმდინარეობს ვებ-გვერდის საფორთი.

 

პროექტის ინფორმაცია

პროექტის ტიპი

ვებ-გვერდი

პროექტის შესრულების თარიღი

12 September 2019