Unicode.ge
0
იტვირთება...
ვებ-გვერდი
blitz.ge - სპორტული სიახლეების ვებ პორტალი
გამოქვეყნების თარიღი
- September 12 2019
პროექტები

blitz.ge - სპორტული სიახლეების ვებ პორტალი

blitz.ge არის სპორტული სიახლეების ვებ პორტალი, რომელიც აერთიანებს ოთხი გუნდის ფანკლუბების გვერდებს. 

კომპანია უნიკოდის მიერ ვებ-გვერდისთვის შეიქმნა ვებ-გვერდის FRONT-END, ძრავი და მართვის პანელი. ვებ-გვერდი დაწერილია laravel-ზე. დღემდე მიმდინარეობს ვებ-გვერდის საფორთი.

 
ნახვა
დახურვა