Unicode.ge
0
იტვირთება...
ვებ-გვერდი
citadeli.com - სამშენებლო მასალების მაღაზია
გამოქვეყნების თარიღი
- September 1 2020
პროექტები

citadeli.com - სამშენებლო მასალების მაღაზია

citadeli.com არის სამშენებლო მასალების მაღაზიის ვებ-გვერდი. 

კომპანია უნიკოდის მიერ ვებ-გვერდისთვის შეიქმნა ვებ-გვერდის FRONT-END, ძრავი და მართვის პანელი. ვებ-გვერდი დაწერილია laravel-ზე.

არსებული ვებ-გვერდი არის ჟურნალის ტიპის და ამ მომენტისათვის მიმდინარეობს მუშაობა ამ კომპანიის ონლაინ მაღაზიის შექმნაზე.

ნახვა
დახურვა