citadeli.com - სამშენებლო მასალების მაღაზია

citadeli.com არის სამშენებლო მასალების მაღაზიის ვებ-გვერდი. 

კომპანია უნიკოდის მიერ ვებ-გვერდისთვის შეიქმნა ვებ-გვერდის FRONT-END, ძრავი და მართვის პანელი. ვებ-გვერდი დაწერილია laravel-ზე.

არსებული ვებ-გვერდი არის ჟურნალის ტიპის და ამ მომენტისათვის მიმდინარეობს მუშაობა ამ კომპანიის ონლაინ მაღაზიის შექმნაზე.

პროექტის ინფორმაცია

პროექტის ტიპი

ვებ-გვერდი

პროექტის შესრულების თარიღი

1 September 2020