argo-house.ru - ხის სახლების სამშენებლო კომპანია

argo-house.ru არის ხის სახლების კატალოგის ტიპის ვებ. გვერდი. 

კომპანია unicode-ის მიერ ვებ-გვერდისთვის შეიქმნა ვებ-გვერდის FRONT-END, ძრავი და მართვის პანელი. ვებ-გვერდი დაწერილია laravel-ზე. 

ვებ. გვერდში ჩაშენებულია შეკვეთის მოთხოვნის ფუნქციონალ.

 

 

პროექტის ინფორმაცია

პროექტის ტიპი

ვებ-გვერდი

პროექტის შესრულების თარიღი

16 April 2020