• unicode.ge - თსუ-ს კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების ვებ-გევრდი
 • თსუ-ს კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების ვებ-გევრდი

  შეიქმნა ვებ-გვერდის FRONT-END, ძრავი და მართვის პანელი. ვებ-გვერდი დაწერილია laravel-ზე.


  კლიენტი : თსუ-ს კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულება

  თარიღი : 2019-07-19

  კატეგორია : ვებ-გვერდი

  პროექტის ნახვა
unicode.ge - თსუ-ს კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების ვებ-გევრდი
unicode.ge - თსუ-ს კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების ვებ-გევრდი unicode.ge - თსუ-ს კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების ვებ-გევრდი