• unicode.ge - Bayern.ge - მიუნხენის "ბაიერნის" ფან-კლუბი
 • Bayern.ge - მიუნხენის "ბაიერნის" ფან-კლუბი

  შეიქმნა ვებ-გვერდის ძრავი და მართვის პანელი. ვებ-გვერდი დაწერილია laravel-ზე.


  კლიენტი : bayern.ge

  თარიღი : 2019-02-15

  კატეგორია : ვებ-გვერდი

  პროექტის ნახვა
unicode.ge - Bayern.ge - მიუნხენის "ბაიერნის" ფან-კლუბი
unicode.ge - Bayern.ge - მიუნხენის "ბაიერნის" ფან-კლუბი unicode.ge - Bayern.ge - მიუნხენის "ბაიერნის" ფან-კლუბი